top of page
प्रशिक्षण शुल्क

प्रवेश फी : सर्व कोर्स साठी : 500/- 

Course Code                                  Title of the Course                                           Fees (Entire Course)

01                                                       प्रारंभिक                                                                      4000/-

02                                                      प्रवेशिका प्रथम                                                             4000/-

03                                                      प्रवेशिका पूर्ण                                                               5000/-

04                                                      मध्यमा प्रथम                                                               6000/-

05                                                       मध्यमा पूर्ण                                                                 7000/-

06                                                      विशारद प्रथम                                                             8000/-

07                                                      विशारद पूर्ण                                                               9000/-

10                                                      सुगम गायन                                                                5000/- (सहा महिने)

11                                                      सुगम हार्मोनियम                                                         5000/- (सहा महिने)

11                                                       सिंथेसायझर                                                                5000/- (सहा महिने)

  • "प्रारंभिक" ते "विशारद पूर्ण" हा अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाचा अभ्यासक्रम शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय हार्मोनियम, तबला, भरत नाट्यम, कथ्थक  या विषयांसाठी आहे. ही फी भरताना प्रवेश फी अधिक कोर्सची निम्मी फी विद्यालयात प्रवेश घेतेवेळी भरावयाची आहे. परीक्षेचा फॉर्म भरताना उर्वरित फी जमा करणेची आहे. 

  • अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाची "परीक्षा फी" ही परीक्षेचा फॉर्म भरताना वेगळी भरावयाची आहे. यामध्ये परीक्षा फी समाविष्ट नाही. 

  • ​सुगम संगीतसाठी कोणतीही परीक्षा फी नाही.

bottom of page